„Демократична България“ за: ЧИСТА ПРИРОДА, ВОДА И ВЪЗДУХ В РАЗГРАД

Разград изостава с модернизирането на ВиК инфраструктурата си. Съседните  на нас градове Русе, Шумен, Попово, Исперих вече се възползваха от възможностите за европейско финансиране и изградиха воден цикъл със съвременни параметри.

Ние,членовете на екипа на „Демократична България“ имаме решение, което осигурява чиста вода, въздух и околна среда  в  Разград:

 • Чиста вода

Подмяна на водопроводната мрежа в Разград и  начало на подмяна на водопроводната мрежа   в селата. Това  означава:

 • по-малко аварии и разкопаване на улиците;
 • намаляване на загубите;
 • поносима цена на водата;

Доизграждане  на канализационната мрежа и реконструкция на компрометираните участъци. Начало на поетапното  изграждане на канализация в селата. Това означава:

 • всички сгради в Разград свързани с канализационната мрежа;
 • предотвратяване на наводненията в  мазите след всеки дъжд;
 • спира замърсяването на водоизточниците от септичните ями в селските дворове;
 • Чиста природа

Пълна реконструкция на градската пречиствателна станция  гарантира:

 • достигане на европейските стандарти за пречистването на водите;
 • подобряване на екологичното състояние на реката;
 • рязко намаляване на миризмите;
 • Чист въздух

Въвеждане на система за мониторинг на въздуха. Това означава   работа на принципа:

 • който замърсява – плаща;
 • приемане на план за управление на утайките от пречиствателните станции;
 • техническо решение за третиране и оползотворяване на утайките от пречиствателните  станции и съоръжения в общината;
 • използване на енергията от утайките;
 • намаляване на миризмите;

Тези проблеми имат решения. Общините могат да  осигурят чиста околна среда и по-добро качество на живот за  хората, без да натоварват общинските бюджети, защото ЕС отделя средства за екология в България. Нужно е само местната власт да действа проактивно. Ние можем и знаем как да направим това.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *