Две превишения е отчела мобилната станция за контрол на въздуха в края на октомври

Мобилната автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда за контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) приключи третото поред за тази година измерване в град Разград. То е проведено от 20 октомври до 1 ноември – съобщават от пресцентъра на РИОСВ-Русе.

През този период са отчетени само две превишения на максималноеднократната норма на сероводород, на 28 октомври, в периода от 22.00 до 23.00 ч. Измерената стойност е била 0.008 милиграма на кубичен метър, при норма 0,005 милиграма на кубичен метър. Не са отчетени превишения на средноденонощните норми на този атмосферен замърсител.

Освен по показател сероводород, МАС е извършила непрекъснати измервания и за серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици. Стойностите по тези показатели са в норма.

Последното за тази година планово измерване в град Разград е предвидено да се осъществи до края на декември.

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *