Две наредби на сесията на Общинския съвет във вторник

12 от постоянните комисии към Общински съвет-Разград заседаваха във вторник, 18 юни, в подготовка на юнската сесия на местния парламент. Това съобщават от пресслужбата на местната управа.

Заседанията бяха съвместни, всяко от по две комисии, а обсъдените докладни – общо 12. Пред общинските съветници ги представиха Кметът Добрин Добрев и заместник-кметовете Полина Иванова и Зорница Евгениева.

Приемане на нова наредба ще е в дневния ред на заседанието на Общинския съвет на 25 юни. Това е Наредба №32 за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разград. Приемането на подобен нормативен акт се изисква от Закона за ветеринаромедицинската дейност, според който Общинските съвети трябва да определят обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. В Наредба №32 с цел запазване на баланса между обществения и частния интерес се регламентират правила и задължения за физическите и юридическите лица, свързани с отглеждането на селскостопански животни за лични нужди, като с наредбата се определят местата (районите), в които могат да се отглеждат селскостопански животни на територията на Община Разград и се регламентира обема на животновъдната дейност в тях. Според мястото за отглеждането на селскостопански животни територията на общината се районира, както следва: първи градски район, втори градски район, трети градски район и четвърти район (селски).

На заседанията на комисиите съветниците одобриха и изменения в друга общинска наредба – Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград.  Предложенията са за актуализация на цени и такси на предоставяни услуги, определяне на нови услуги и актуализиране на наименованията на административни услуги и добавяне на уникалния идентификатор от Регистъра на услугите. Предложенията за изменения на цените и таксите са направени аргументирано от общински структури и звена: Капански ансамбъл-Разград; Художествена галерия “Проф. Илия Петров“-Разград; Регионален исторически музей; Обреден дом-Разград; ОП“Паркстрой“; ОП“Общински пазари“ и Приют за бездомни животни и скитащи кучета.

На сесията ще се обсъжда и докладна записка за учредяване на право на строеж в имот-частна общинска собственост, намиращ се в Бизнес зона „Перистър“. Относно имота е получено искане от „Ханел“ЕООД за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на цех за производство на електронни компоненти. Размерът на инвестицията ще е 1 500 000 лв., а разкритите работни места – не по-малко от12.

Сред докладните за обсъждане е и одобряване на Споразумение за партньорство и сътрудничество между побратимените градове и побратимяване между Кметство Стаучени(Община Кишинев) в Република Молдова и Община Разград. Предвижда се и приемане на План за действие на община Разград в изпълнение на стратегия на област Разград за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. (2024-2027). В дневния ред са и докладни за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на поземлени имот в Разград – единият с площ 447.00 кв.м. с начална тръгна цена 28 792 лв., а другият – с площ 26 226,00 кв.м. с начална цена 216 301 лв.

Съветниците ще обсъдят и докладна за продажба на имот-частна общинска собственост на собствениците на законно построена в него сграда в Дряновец на цена 13 618 лв., 30% от продажбата ще се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на Дряновец.

Ще се разглежда и докладна за отдаване под наем публична общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване. Имотът се намира на ул. „Паркова“, намерението на „Алекса Стил“ЕООД е да се ползва за поставяне на обект тип кемпер за търговска дейност със здравословни храни и напитки и консултиране на посетителите за ползите от здравословния начин на живот.

Продължаване с по 4 години на срока на настаняване и наемното правоотношение с наематели на жилищни имоти – частна общинска собственост на четирима наематели също ще се обсъжда на сесия.

Последната докладна в дневния ред е за учредяване на възмездно право на ползване върху част от имот-публична общинска собственост в землището на Островче за поставяне на пчелини.

Пълният текст на докладните записки е публикуван на сайта на Община Разград.

Заседанието на Общински съвет-Разград започва в 13,30 ч. на 25 юни, вторник, от 13,30 ч., ще се излъчва по КИС 13, както и на интернет и Фейсбук страниците на Община Разград.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *