Две комисии взеха решение и половина за план-приема на първокласниците

Две постоянни комисии към Общински съвет-Разград – по законност и по образование – се събраха на извънредно съвместно заседание по щекотлива тема, активизирала обществеността преди няколко месеца – план-приемът на първокласници на учебната 2021/22 г. Припомняме, че през януари Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев представи Системата за прием на деца в първи клас за учебната 2021/22 г., която за пръв път бе съобразена с въведеното още през 2016 г. със Закона за предучилищното и училищно образование райониране, както и  с Наредбата за физическата среда. Последваха коментари предимно в социалните мрежи, подписка в едно от училищата и като че ли нещата заглъхнаха. Оказа се обаче, че темата е стигнала до съда и точно това бе поводът за заседанието на двете комисии днес.

Адвокат Марин Кинов е завел жалба в Административен съд-Разград за отмяна на кметската заповед, с която се утвърждава Системата за прием на деца в първи клас в общинските училища. Направил го е като заинтересована страна – баща на бъдещ първолак. Той оспорва не заповедта по същество, а това, че е издадена от орган на изпълнителната власт, а не от Общинския съвет. Делото още не е насрочено – жалбата е оставена без движение, по нея има разпореждане жалбоподателят да представи доказателство, че оспорването на заповедта е обявено в „Държавен вестник“, както и срок на Кмета да представи доказателства за оповестяване на оспорената заповед. В сила е обаче съдебно определение от 16 април, с което се спира изпълнението на заповед №98/28.01.2021 г. до решаване на спора с влязъл в сила съдебен акт.

Какво се случва, като няма действаща актуална заповед – бе най-често задаваният въпрос по време на заседанието – действа предходната – на предишния кмет д-р Валентин Василев – бе отговорът на експертите. Оказа се обаче, че тя е в ущърб на училището, което най-силно роптае срещу въвеждането на районирането и чието ръководство присъства на заседанието – ОУ“Васил Левски“. Присъства и началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков, който обясни, че до края на март е трябвало общините да представят в РУО за съгласуване предложенията си за план-приема, от област Разград това не е направила само най-голямата община Разград и това е заради отказ от две училища. Петков обяви, че общите искания на училищните управи са за формиране на общо 18 паралелки, за което са нужни 432 деца, а подлежащи да тръгнат в 1 клас в областния град са 259 деца, с връстниците им от селата в общината, където училищата бяха закрити стават 358 – тоест за 16 паралелки. Петков представи свое предложение за разпределение на паралелките по училища: 3 паралелки в ОУ“Ив.С.Тургенев“ при 59 деца в района, 3 – в ОУ“Н.Й.Вапцаров“ при 64 деца в района, 2 паралелки в ОУ“Христо Ботев“ при 38 деца, 1 паралелка в ОУ“Отец Паисий“ при 31 деца, 4 паралелки в ОУ“Никола Икономов“ при 84 деца, 3 паралелки в ОУ“Васил Левски“ при 45 деца. Петков поздрави общинската управа, че е започнала въвеждането на законовите изисквания, обясни на съветниците, че ако продължи досегашното неспазване на законовите изисквания и концентриране на учениците в няколко училища, ще има учебни заведения с нулев прием и скоро ще се наложи да вземат решения и за закриване на училища.

Да не се стига до това призова и главният експерт в отдел „Образование“ в Община Разград Виктория Георгиева. Тя уточни, че в предложението за нова система за план-прием има разлики в границите на районите и те са в полза ва две училища – в района на ОУ“Васил Левски“ по заповедта от 2019 г. имало 22 деца, а на ОУ“Н.Й.Вапцаров“ – 15, районите са увеличени с по няколко улици за сметка на други училища.

Свързани с реалностите в образованието бяха коментарите в дискусията на съветниците, които работят в сферата на образованието, останалите подхождаха предимно от гледната точка на родители, които смятат, че е тяхно право да изберат училището на децата си без да се съобразяват с въведения с Наредба №10 на МОН за организацията на дейностите в училищното образование. Стигна се дотам, че юрист квалифицира наредбата като създадена за големите градове и неприложима за Разград. Макар само веднъж, и то по-скоро в шеговит аспект, да бе споменат обаче, като че ли всички осъзнаваха най-основният проблем – децата намаляват.

Сред любопитните за страничните наблюдатели моменти бе фактът, че непримирими съперници за вниманието на избирателите като Иво Димитров от Демократична България и Надежда Радославова от ГЕРБ застанаха на еднакви позиции, отстоявайки тезата за премахване на районирането или широки граници от поне 10 км. на районите с припокриване между тях. В самата група на Демократична България пък се забеляза отчетлива разлика в позициите на Иво Димитров и Пейчо Георгиев.

По съществото на съдебния спор повечето съветници бяха единодушни в желанието си те да вземат решение за системата за план-приема, а не кметът, но за приемане на наредба се оказа, че вече времето не стига. Бившият заместник-кмет Галина Георгиева обясни, че през 2019 г. тогавашният план-прием е утвърден също с кметска заповед, тъй като тогава нямало практика и в другите общини, макар че законът и наредбата са в сила от 2016 г.

Възникна въпрос от съветници какво ще стане с директор, който не спази утвърдения от РУО план-прием, Ангел Петков обясни, че подлежи на санкция от работодателя си.

След близо 2 часа дискусия се стигна до две предложения за решения. Председателят на комисията по образование Елка Неделчева предложи да се вземе решение, с което да се предложи на общинската администрация да разработи и представи нормативен акт за система за план-приема на ученици в първи клас за учебната 2022/23 г. Предложението получи пълни мнозинства и в двете комисии – 7 за в тази по образование и 6 в правната. Предложението на председателя на комисията по законност Калоян Монев  бе да се предложи на кмета да съгласува постъпилите до момента искания от директори на училища за план-прием за учебната 2021/22 както са направени в момента. Ангел Петков вметна, че това означава две кухи паралелки, които трябва да се дофинансират, но всички съветници в правната комисия го одобриха, докато подкрепата в образователната комисия бе от двама съветници, а други двама гласуваха против. Никой не предложи тези решения да бъдат оформени в докладна, която да се превърне в решение на Общинския съвет.

 2,940 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *