Данък МПС – основна тема в последния дневен ред на Общински съвет 2015-2019 г.

Две от общо 5 докладни записки са посветени на Данък МПС в последния дневен ред на Общински съвет-Разград  2015-2019 г. Миналата седмица Административният съд отмени налога, приет в началото на годината от местните парламентаристи.

Едната докладна записка е извънредна и бе обсъдена на извънредно заседание на комисията по законност в деня преди сесията. При свикването му обаче се оказа, че се е проявил подобен порок като този, заради който бе отменен приетият в началото на годината Данък МПС. Тогава единственото предложение, изпратено от гражданин по електронна поща, бе изтрито неизвестно от кого от сървъра на местната управа. Поканата за извънредното заседание пък се оказало, че не е получена нито от председателя на Общинския съвет, нито от служителите в звеното за подпомагане на дейността му, отишло в папка спам. Те научили за насрочването му от публикация в Разгад24/7.

Затова заседание бе повече от редуцирано – в него участваха трима съветници, отсъстваше и самият председател на Общинския съвет.

Вносителят Стоян Димитров обаче си представи докладната и макар гласуването да е безсмислено с оглед липсата на кворум, срещна потвърждение на позицията си от председателя на комисията Калоян Монев и от съветника Иво Димитров.

Стоян Димитров предлага Общинският съвет да приеме решението на първата съдебна инстанция за законосъобразно и не следва да бъда обжалвано, както и  да задължи председателя на Общинския съвет да не предприема действия по обжалване на съдебното решение
„Тъй като развитието на делото засяга материални интереси на хиляди граждани в общината, Общинският съвет следва да се занимае и да се произнесе по въпроса следва ли да бъде обжалвано. Едно евентуално обжалване само ще удължи ненужно процеса и ще създаде голямо обществено напрежение, гражданите на Разград ще са в неведение дълго време и през следващата 2020 г. какви данъци за МПС ще плащат в крайна сметка.” – мотивира се Димитров.
Според юристите в комисията по законност, ако делото бъде обжалвано, решението на Върховния административен съд ще излезе догодина по това време.

Другата докладна, касаеща делото за Данък МПС, уж се оказа обезсмислена от изявление на председателя на Общински съвет Надежда Радославова, обаче май не съвсем. Пак Стоян Димитров поиска тя да оттегли обжалването на определението на Административен съд-Разград за спиране действието на решението за увеличаване на налога върху МПС. На редовно заседание на комисията по законност Радославова обяви, че е сторила това, на извънредното обаче Димитров коментира, че това уведомление не е изпратено до правилния адресат – Административен съд-Разград, а е във Върховен административен съд.

Още три докладни записки ще обсъждат на последната си сесия общинските съветници от мандат 2015-2019 г. – изменение и допълнение на Наредба №11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград, избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община Разград и кметове на кметства, както и удостояване с Наградата на името на Никола Икономов по случай Деня на народните будители.

Последната сесия за мандат 2015-2019 г. започва в 13,30 ч. в залата на 11 етаж в Община Разград.

One Reply to “Данък МПС – основна тема в последния дневен ред на Общински съвет 2015-2019 г.”

  1. Общинския съвет трябва да има ясна визия, дали ще се бори за екология и намаляване броя на старите автомобили, или да следва стария популистки подход всеки да има автомобил и улиците ни да са пълни с автомобили убийци. Мотивът за пълнене на общинската каса трябва да не съществува. Гражданите трябва да се стимулират да управляват по-екологични автомобили/следователно по нови/ и такива с по-малка мощност. Следователно коефициентът за възраст на автомобила и еврокатегория да е минимален за по новите и екологични автомобили. Стойностите за мощност да са високи за по мощните и ниски за маломощните автомобили. Не е нужно да причислявате към ” богаташите” хора които са теглили кредит и са си купили нови автомобили от бюджетен клас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *