В 10 училища в Община Разград вече учат с „Малка книжка за големи добротворци”

Учениците от вторите и трети класове на 10 основни училища в общината започват да работят за предотвратяване на асоциалните и агресивни прояви като системно в часовете на класа или в следобедните занятия  ще се обучават по темите, залегнали в ново помагало, осигурено им от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.Това съобщават от пресслужбата на местната управа.

Помагалото, наречено  „Малка книжка за големи добротворци”, съдържа работни листи с информация и задачи по 11 теми, обособени в 29 методични единици. Започва с темите за себепознание, за чувствата и емоциите, преминава през темите за мечтите, приятелството, благодарността, доброто и добродетелите и стига до правилата за общуване, овладяване на гнева и разрешаването на конфликти.  Така поетапно на децата от ранна възраст се дава възможност да се научат да   разпознават различните чувства у себе си и у другите и да ги изказват по правилен начин и да ги овладяват. Да осмислят добродетелите, да ги ценят и изграждат. Да могат да приемат различните с емпатия и толерантност. И в крайна сметка да могат да общуват помежду си спокойно, без агресия и да разберат, че сътрудничеството е най-добрият стил за общуване с близките. Заедно с това авторите на помагалото обогатяват подходите за обучение на децата като използват интересни форми на работа като създаване на комикс, провеждане на интервю, писане на писмо, водене на дневник, самонаблюдение и други. Много съществен позитив на помагалото е представянето на същността на темите по интерактивен и забавен за децата начин. Както и това, че в часовете за работа с него не се поставят оценки.

Работата с помагалото „Малка книжка за големи добротворци” ще продължи до края на учебната година, а за неуспелите да го приключат и през следващата. Целта на Местната комисия е през всяка учебна година с тази книжка да бъдат осигурявани всички постъпващи в начален етап ученици. Да може чрез обучение по важните теми в помагалото да се подготвят подрастващите навреме за справяне с емоционалните предизвикателства на общуването в клас. Да се осъществи една наистина ранна превантивна работа, която да подготви децата за овладяване на собствените им чувства, на гнева и агресията и избягването на ситуации с конфликти.

Ръководството на Комисията се обръща с благодарност и поздравления към екипите на училищата, които приеха предизвикателството да започнат работа с помагалото  „Малка книжка за големи добротворци”! Това са: ОУ „В.Левски”, ОУ „Н.Икономов”, ОУ „Н.Вапцаров”, ОУ „Отец Паисий”, ОУ „Ив. С. Тургенев”, СУ „Хр. Ботев” гр. Разград, ОУ „Д-р Петър Берон” с. Осенец, ОУ”Елин Пелин” с. Стражец и ОУ „Отец Паисий” с. Дянково. На всички тях Местната комисия пожелава ползотворна работа с помагалото.

 4,555 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *