В Кубрат 7 кандидати за кметския пост

Общо 165 са кандидатите за местната власт в община Кубрат.

В последния ден за регистрация своите кандидати представиха десните от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, Зелено движение)“.

С техния кандидат желаещите да седнат в кметския стол станаха 7 – 6 мъже и 1 жена. Това са:

 • Стефан Бориславов Димитров
  партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
 • Мариета Станимирова Борисова
  ПП ГЕРБ
 • Хюсеин Исмаил Карасюлейман
  МК „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)
 • Мартин Стефанов Обрешков
  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
 • Павлин Тодоров Петров
  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
 • Денислав Исидоров Белинов
  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
 • Алкин Осман Неби
  Движение за права и свободи – ДПС

Осем пък са политическите сили, които искат да имат представители в Общинския съвет. С пълни листи са: ГЕРБ, ЗНС, ДПС и МК „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ). Общо 119 са кандидатите за съветници, по 6 за едно място.

Сеслав е селото с най-много желаещи да го управляват – 5. Изборите обаче са излишни в Равно, където има само един кандидат Общо кандидатите за селски кметове са 119. Ето имената им:

Беловец

 • Есин Кямил Николова
  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
 • Гюлнур Лютфиева Мустафова
  Движение за права и свободи – ДПС
 • Тургай Орхан Емин
  ПП ГЕРБ
 • Нуржихан Бахриева Юзеирова
  МК „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)
 • Неждет Басриев Вейсалов
  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Бисерци

 • Юнзюле Сюлейманова Шакирова
  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
 • Алиш Мюстеханов Арифов
  Движение за права и свободи – ДПС
 • Гюрсел Мюрселов Рюстемов
  МК „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)

Божурово

 • Зейнеб Кямил Мюрселова
  МК „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)
 • Нуредин Акифов Хасанов
  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
 • Юджел Алимов Юсеинов
  Движение за права и свободи – ДПС

Горичево

 • Мехмед Сабриев Керимов
  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
 • Ерсен Билял Ибрям
  Движение за права и свободи – ДПС

Задруга

 • Нази Исмаил Юсеин
  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
 • Шюкрю Шабан Назиф
  Движение за права и свободи – ДПС
 • Сурай Фикрет Сюлейман
  МК „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)

Звънарци

 • Хюсние Фикрет Расимова
  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
 • Йълмаз Шабан Мехмед
  Движение за права и свободи – ДПС

Медовене

 • Валентин Борисов Бойчев
  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
 • Зекерие Ахмедов Зекериев
  Движение за права и свободи – ДПС
 • Емил Петров Христов
  ПП ГЕРБ

Мъдрево

 • Хатидже Сали Чалък
  МК „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)
 • Салим Сюлейман Мустафа
  Движение за права и свободи – ДПС

Савин

 • Шефкъ Даудов Мехмедов
  Движение за права и свободи – ДПС
 • Росица Пенева Димова
  ПП ГЕРБ

Севар

 • Леман Мехмедова Сюлейманова
  Движение за права и свободи – ДПС
 • Сузана Иванова Солакова
  ПП ГЕРБ
 • Мехти Наккиев Пачалиев
  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

Сеслав

 • Наргис Фикрет Шакир
  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
 • Сунай Яшаров Исмаилов
  Движение за права и свободи – ДПС
 • Сабрие Исмет Вели
  ПП ГЕРБ
 • Юлиян Светлинов Асенов
  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
 • Нурсин Рейхан Али
  МК „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)

Точилари

 • Шуаиб Билял Мехмед
  Движение за права и свободи – ДПС
 • Назифе Кадирова Ахмедова
  ПП ГЕРБ

Юпер

 • Петър Симеонов Петров
  ПП ГЕРБ
 • Георги Цанков Георгиев
  МК „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)
 • Стефан Илиев Станчев
  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Равно

 • Шинаси Алиев Абтулов
  Движение за права и свободи – ДПС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *