В „Биовет” завършват проект за енергийна ефективност за 2 милиона и половина

С 8,9% намалява потреблението на енергия в производствения процес на „Биовет”-Разград вследствие на реализацията на проекта „Ефективен производствен процес в „Биовет”АД”. Това съобщи Виктор Шамов – ръководител „Енергийни звена“ в разградската фирма.

Проектът е на стойност 2 251 318 лв., като безвъзмездната помощ от ОП”Иновации и конкурентноспособност” е в размер на 1 015 659 лв.

Проектът бе с продължителност 24 месеца, стартира в края на 2017 г.

Основната цел на проекта е да бъдат реализирани мерки за енергийна ефективност, за да се постигне устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността в клона на фирмата в Разград.

По проекта се заменя старата амортизирана охладителна система с нова, използваща съвременни технологии и високо ефективна като по отношение на капацитет, така и като консумация на енергия, въвежда се в експлоатация система за оползотворяване на отпадна енергия за собствени нужди, в проекта е включено и закупуване и въвеждане в експлоатация на помпена система за почистване на допълнителни количества отпадни води.
В резултат на изпълнението на проекта се очаква значително подобряване на конкурентноспособността на предприятието, тъй като ще бъде повишен общия производствен капацитет по отношение на производството на субстанции за лекарствени продукти, както и ще бъдат постигнати енергийни спестявания в размер на 4 милиона киловата енергия, което се равнява на намаление от 8,9% за този производствен процес.

Активите, предвидени за закупуване в рамките на проекта, са доставени и въведени в експлоатация – увери Шамов.
Изпълнението на проекта е част от стратегията на дружеството, насочена към дългосрочна енергийна ефективност и намаляване на енергопотреблението, рационално и ефективно използване на енергийните ресурси – допълни още той. Цялостната концепция на този проект е базирана на намалява консумацията на енергия за производство на единица продукт чрез повишаване на ефективността на процеса, като изпълнението му гарантира постигане на значителни енергийни спестявания. С изпълнението на проекта „Биовет”АД си осигурява възможност за постигане на устойчивото развитие на предприятието, като в средносрочен, така и в дългосрочен план. Инвестициите в оборудването от най-висок енергиен клас ще рефлектира върху по-ефективното потребление на енергийни ресурси и намаляване на замърсяването на околната среда – смятат от ръководството на фирмата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *