Набират домашни помощници и потребители на патронажна грижа

Разград

Община Разград започва набирането на персонал и потребители за изпълнение на дейности по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. Съгласно сключено допълнително споразумение към Договор № BG05M9ОP001-2.040-0109-C01 във връзка с въведеното извънредно положение в страната, предизвикано от заболяването от вируса COVID-19, на трудови договори до 31 декември 2020 г. ще бъдат назначени 35 домашни помощници, които ще се грижат за 220 човека. В момента по изпълнявания проект работят 16 домашни помощници, които се грижат за 130 човека – съобщават от пресцентъра на Община Разград.

Ангажиментът на домашните помощници е: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора); както и заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

Желаещите да работят като домашни помощници срещу минималната за страната работна заплата е необходимо да представят следните документи: заявление (по образец); документ за самоличност (за справка); автобиография (по образец); медицинско свидетелство за работа; Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен; декларация (по образец).

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в Домашен социален патронаж гр. Разград, с адрес – гр. Разград, ул. „11-ти август“ № 18, както и от кметовете на кметства и кметските наместници на територията на общината. Документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Разград – www.razgrad.bg,  рубрика „Програми и проекти“.

Документи ще се приемат всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа до 30.04.2020 г. (вкл.) в сградата на Домашен социален патронаж гр. Разград, с адрес: гр. Разград, ул. „11-ти август“ № 18.

Целевите групи, които попадат в обхвата на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3″, са: възрастни хора над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск – в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Заявки за включване в дейностите ще се приемат всеки работен ден, като начините са три: на обявения със Заповед № 294/16.03.2020 г. на кмета на Община Разград горещ телефон – 084 618 218; на място в сградата на Домашен социален патронаж гр. Разград или на телефони: 084 660 653; 0895 561 978; 0886 336 452; на място или по телефон в кметствата и населените места на територията на община Разград.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *