Вдигат такса смет в града с малко, по селата – с доста

Разград

Такса смет в Разград става 4 промила, а в селата от общината – между 5,50 и 25 промила. Това става ясно от специално изявление на Фейсбук страницата на Община Разград на Кмета Денчо Бояджиев.

От пресцентъра на местната управа уточняват, че той е коментирал актуалната тема за план-сметки за разходите по  третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места  на Община Разград и определяне на такса за битови отпадъци  за 2021 г. Предложението на местната управа за докладна записка, която да се обсъди от Общинския съвет на сесията през декември, е публикувано на сайта на Община Разград и гражданите имат възможност да правят писмени предложения по него в продължение на 1 месец от публикуването му на електронна поща counsel@razgrad.bg или в деловодството на Община Разград на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, партерен етаж, стая 06 „Деловодство“.

В обръщението си към гражданите Кметът Денчо Бояджиев аргументира увеличаването на такса смет за всяко от 22-те населени места в Община Разград. Той уточнява, че този налог не е променян в общината от месец декември 2014 г. Междувременно се е увеличил близо три пъти размерът на отчисленията, които всяка община внася в Регионалната инспекция по опазване на околната среда – за 2015 г. тази вноска е била 31,86 лв. на тон отпадък, а за 2021 г. е 85,86 лв. на тон отпадък. Това, както и разходите за почистване във всяко отделно населено място, са основни елементи от формирането на необходимата сума за поддържане на чистота в селищата в Община Разград. През последните 5 години са се натрупали недобори в тази насока и в резултат на анализиране на разходите, свързани с обезпечението и изпълнението на присъщо необходимите дейности, изхождайки от обстоятелството, че през последните няколко години тези разходи надвишават приходите от такса за битови отпадъци и водят до натрупване на значителен размер на неразплатени разходи възниква необходимостта от актуализация размерите на действащите такси „Битови отпадъци“, спазвайки принципа „Замърсителят плаща“.

Г-н Бояджиев коментира събираемостта на такса смет и дисбаланса между населените места в това отношение. В общинския център събираемостта е 73-75%, а по селата – 30-32%. По този начин с такса смет, събрана от Разград, се дофинансира сметосъбирането в по-малките населени места.

Кметът Денчо Бояджиев посочва, че през последните 2 години има добра практика за прилагане на мерки за увеличаване на събираемостта чрез изпълнителни дела по отношение трайно неплатените данъци. Той допълни, че тази практика ще продължи.

Кметът увери, че с приемането на докладната за план-сметки за разходите по  третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Разград и определяне на такса за битови отпадъци  за 2021 г. през следващата година започва оздравителен процес за преодоляване на дисбаланса по отношение на битовите отпадъци. Ако предложението не бъде прието, след средата на годината, около месец август общината няма да има финансов ресурс да поеме този сериозен разход и съществува риск голяма част от населените места да затънат в боклуци.

Кметът Бояджиев увери, че местната управа продължава да работи по двата проекта, свързани с темата чистота – изграждането на трета клетка на Регионалното депо за отпадъци и сепариращата инсталация.

Той отправи апел за начало на нова политика, както от страна на администрацията и Общинския съвет, така и от всички граждани. „С годините наложихме добра визия за общинския център и част от останалите населени места,  сега дойде време заедно да търсим най-добрия път“ – каза той. По думите на Кмета Денчо Бояджиев той и екипът му имат готовност за сериозни разговори на събирания по населените места, организирани от местните кметове.

Предложеното увеличение за град Разград е от 3,3 на 4 промила, а по населените места промилите са различни – между 5,50 и 25 промила.

Пълният текст на докладната записка можете да видите на сайта на Община Разград, а изявлението на Кмета Денчо Бояджиев на Фейсбук страницата на Община Разград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *