Божурите край Печеница – рехави, екоинспекцията препоръча на ДГС”Сеслав” да подобри находището

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверки на трите защитени местности „Мющерека“, в с. Беловец, „Божурите“, в землището на с. Подайва и  „Находище на червен божур“, край с. Печеница, на територията на област Разград. Те опазват защитения вид растение червен божур (Paeonia peregrinа). Това събощават от пресслужбата на екоинспекцията.

При проверки на място е установено, че растенията в с. Беловец са във фаза на цъфтеж. Там е установено най-голямо проективното покритие – групи средно от около 25-30 екземпляра, предимно в слънчевите участъци на горската територия. В местността „Божурите“ са констатирани средно групи от 4-5 екземпляра, разположени по периферията на храстови съобщества или единични групи дървесни видове. В находището в землището на с. Печеница червеният божур расте на групи от 3-8 екземпляра. В горската територия преобладават глог, шипка и др. храсти, които засенчват популацията на вида, което влошава условията за развитието на растението. Изготвено е писмо до Държавно горско стопанство -„Сеслав“ – Кубрат, които стопанисват находището, да извършат обследване на територията и да предложат подходящи лесовъдски мероприятия за подобряване на състоянието му.

В трите защитени местности не са установени нарушения на режимите, записани в заповедите им за обявяване – бране, изкореняване, палене на огън или други стопански дейности.

Червен божур (Paeonia Peregrina) e многогодишно тревисто растение.

В България се среща в Дунавската равнина, Североизточна България, Предбалкана, Стара Планина, Западни гранични планини, Черноморско крайбрежие, Родопи и др.

Видът е включен в приложение 4 на  Закона за биологичното разнообразие, което от своя страна е под регурлирано ползване, като за събирането му с лечебна цел, ежегодно се определя квота от министъра  на околната среда и водите.

 3,410 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *