Близо 5000 хора с увреждания с безплатни винетки

Започна приемът на заявления за безплатни електронни винетки за хората с трайни увреждания – съобщават от Регионална дирекция „Социално подпомагане”-Разград.

Правоимащи са хората с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Тези групи хора имат право да получат безплатно една годишна винетна такса за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 160 к.с.

Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) в област Разград вече приемат заявления за получаване на безплатна електронна винетка. Тъй като през месец януари има най-голям прием на заявления, за да няма струпване на много хора пред приемните, препоръчително е лицата с увреждания да проверят срока на валидност на предоставения им винетен стикер и да подадат заявление-декларация в ДСП по настоящия си адрес около 10 дни преди изтичането му. В случай, че винетният стикер е със срок на валидност до месец февруари, март и т. н., не е необходимо да се подава заявление през месец януари 2020 г.

Документите може да се подават лично в Дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес, по електронен път или с универсална пощенска услуга с известие за доставяне – обратна разписка. От тази година към заявлението не се прилагат никакви документи, справките се правят по служебен път от Дирекция “Социално подпомагане”. Заявлението може да бъде изтеглено от сайта на Агенция за социално подпомагане, раздел Социално подпомагане – Подкрепа на хората с увреждания – Право на годишен винетен стикер – Документи.

Предвиден е 7-дневен срок за обработване и одобрение на документите, считано от датата на подаването им. Когато са констатирани пропуски в изискуемите документи, срокът, който се дава на заявителя за отстраняването им, е 3-дневен. Агенцията за социално подпомагане (АСП) изготвя и изпраща в Агенция „Пътна инфраструктура“ дневна заявка с всички одобрени лица за съответния ден. В срок до края на следващия работен ден от изпращане на заявката, Агенция „Пътна инфраструктура“ издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност 1 година и до края на работния ден, следващ издаването на винетките, връща в АСП информация по електронен път.

Проверка за срока на валидност на е-винетките, отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане, може да бъде направена на сайта на Агенцията за социално подпомагане, на сайта на АПИ api.bg и на сайта bgtoll.bg. Директният линк за проверка е https://check.bgtoll.bg.

При прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, смяна на регистрационните табели или бракуване на автомобила, например, безплатната е-винетка не следва автомобила. В този случай правоимащият трябва в срок до три работни дни да уведоми АПИ, за да може да получи нова безплатна винетка до изтичането на валидността на първата.

През 2019 г. в област Разград 4718 души с трайни увреждания са получили безплатни винетни стикери.

 3,628 total views,  2 views today

One Reply to “Близо 5000 хора с увреждания с безплатни винетки”

  1. За обем на двигателя до 2000 куб.см. и 160 к.с- !!!!!! -може, а за обем 2200 куб. см. но 136 к.с не може. Кое е по важно куб.см или к.с? За мен е важно да е в услуга на нуждаещия се. -160 к.с ????????

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *