Близо 5000 работни места отварят разградски работодатели до една година

4873 души ще имат нужда на наемат работодатели от Разградско през следващите 12 месеца. Това сочи анкетно проучване на работодателите от област Разград за потребностите им от работна сила. Резултатите бяха обявени на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Разград – съобщават от пресцентъра на Областна администрация-Разград.

Заместник областният управител на Област Разград Евгени Драганов откри и ръководи редовно заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Разград.

На него бе обсъдена и обобщена информация за резултатите от второто за 2019 г. анкетно проучване на работодателите от област Разград за потребностите им от работна сила. До 18 октомври тя трябва да бъде изпратена на Агенцията по заетостта.

Проучването е проведено до 20 септември от представители на Бюрата по труда в Разградска област, след което е анализирано от експертна работна група, определена със заповед на Областния управител в състав от представители на 9 организации и институции.

19-те въпроса от анкетата са отправени към 80 работодатели от областта, 67 от тях или 83,8% са отговорили на въпросите, за страната средната норма на отговоряемост е 57,3%.

На въпрос „Кои от посочените знания и умения считате, че е най-необходимо и важно да притежава персоналът във Вашата фирма/организация?“ – Най-много положителни отговори са дадени за “Умения за самоконтрол и дисциплина” посочени като важни за 74,8% от работодателите, а за 64,6% “ Умения за работа под напрежение”, както и при предишното изследване. Третото място отново се запазва за “Знания и умения за въвеждане на нови технологии и/или оборудване и/или нов продукт и/или нова услуга в компанията/организацията” – най-важни за 52,2% от фирмите, а за 45,5% от тях – “Практически знания и умения за прилагане на нормативната уредба в областта на здравословните и безопасни условия на труда”.

На въпрос  „В следващите 12 месеца ще търсите ли нов персонал?“ – Положителен отговор дават 26,1% от работодателите, при 26,5% при първото изследване. Ще запазят наетия персонал 70,5% от работодателите. Леко нараства делът на фирмите, които ще предприемат освобождаване на работници и служители – от 2,3% на 3,4%.

На въпрос „През следващите 12 месеца смятате ли да наемате специалисти с квалификация по някоя/и от следните професии“? – чрез този въпрос е дадена възможност на работодателите освен да посочат търсената от тях професия, изброени във формуляра да посочат и прогнозен брой на търсените кадри от съответната професия. През следващите 12 месеца всички работодатели, които ще търсят персонал ще имат нужда прогнозно от 4873 души, при 2662 посочени при първото анкетиране за годината. Най-търсени ще бъдат: работник в растениевъдството – 1507; заварчик – 468; озеленител – 365; животновъд – 226; електромонтьор – 202; администратор в хотелиерството – 183; сервитьор-барман-183; електротехник – 175; работник в заведенията за хранене и развлечения – 151; техник на селскостопанска техника – 151; машинен монтьор – 121; готвач – 110, камериер – 110, дизайнер-промишлен дизайн – 83; оперативен счетоводител -83, касиер – 75; монтьор на селскостопанска техника – 75, работник по транспортна техника – 75; строител-монтажник – 75 и др. Докато по време на първото изследване класацията се води от работници за строителството, персонал за хотелиерството, сега преобладаващи са потребностите за земеделието, озеленяването и промишлените производства.

На въпрос “За коя от посочените професии смятате, че имате най-големи затруднения в намирането на работна сила?” – Еднакъв дял от 9,9% имат работодателите, посочили затруднения с намирането на електротехници и заварчици, също с еднакъв дял от 9,0% са фирмите, с най-големи затруднения при намирането на животновъди, касиери, строители-монтажници и техници по транспортна техника. По 4,4% са фирмите със затруднения при намирането на растениевъди, сервитьор-бармани и строителни техници. Потвърждава се тенденцията най-дефицитни да са професии, които не изискват висше образование и това би следвало да се има предвид при планирането както в средното, така и във висшето образование. По време на първото за годината проучване на преден план са били строителите, механизаторите на горска техника, продавач-консултантите,  работниците в стъкларско производство, техниците на електронна техника, химик – технолозите.

Според експертите второто за 2019 г. проучване, показва, че делът на работодателите, които ще търсят персонал намалява незначително. Преобладаващата част от фирмите ще се стремят да запазят наетия персонал. Бизнес-очакванията за след 3 до 5 години не са толкова оптимистични, както през първото анкетиране, тъй като като прогнозираният брой наети лица намалява. Потвърждава се изводът от първото за годината проучване, че икономическите субекти от област Разград ще имат по-големи потребности от специалисти със средно образование, отколкото с висше, като конкретните потребности отговарят на профила на областната икономика. Съществуващите професионални гимназии в региона имат потенциала да обучават кадри с търсените специалности. В същото време трудно ще се постигне адекватно в количествено отношение предлагане на необходимия брой специалисти, поради множество причини, сред които е влошаващата се демографска картина и ниската мотивация на учащите се в прогимназиален етап да продължат образованието си в професионалните гимназии.

Комисията по заетост препоръчва резултатите от анкетата да се използват от системата на средното и висше образование за планиране на специалности, както и от обучаващите организации за планиране на подходящи обучения, съответстващи на потребностите на бизнеса.

Заседанието на комисията започна с минута мълчание в памет на един от членовете на комисията и председател на СРС“Подкрепа“-Разград Младен Маринов, който почина през лятото.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *