„Биовет“ преустройва хладилен блок, цели енергийна ефективност и екологичен ефект

Енергийна ефективност и екологичен ефект са основните последствия от реализацията на европроект, който „Биовет“АД реализира в своя клон в Разград. Това стана ясно на информационно събитие по проекта „Ефективен производствен процес в „Биовет“АД“.

Идеите на проекта представи Виктор Шамов – ръководител „Енергийни звена“ в „Биовет“.

Основната дейност по него е преустройство на хладилeн блок с цел повишаване енергийната ефективност на производството.

Шамов обясни, че студовата енергия, генерирана от хладилните машини, се използва за технологично охлаждане на ферментаторите при произвеждане на основната продукция на завода. Освен прякото намаляване на консумираната електроенергия преустройството има и пряк екологичен ефект, свързан със силно намалените емисии на въглероден двуокис (CO2).

При преустройството се подменят старите хладилни машини, производство 1989г. на германската фирма SKWS със машини от най-ново поколение TRANE, с винтови инверторни компресори, в съответствие с последните европейски директиви за енергийна ефективност Екодизайн 2018.

Старите агрегати бяха с обща номинална електрическа мощност от 800kW, докато новите са с обща инсталирана ел.мощност 570kW, при повишено студопроизвоство.

Благодарение на новите инверторни технологии и адаптивното управление спрямо реалната консумация очакваната икономия на ел.енергия е 2,4MWh, което съответства на около 2 тона намалени емисии на СО2 на година.

Екологичният ефект се дължи освен на намалените въглеродни емисии и от прякото намаление на потреблението на електроенергия, но също така и на използваните хладилни агенти в новите машини.

Новите хладилни агрегати са с фреон R134A, който е с нулев ефект на влияние върху озоновия слой и с потенциал на глобално затопляне 1430 еквивалентни тона СО2, като общото количество е 480kg, докато старите агрегати бяха с хладилен агент фреон 422d, който е с потенциал на глобално затопляне 3922 еквивалентни тона СО2 и с общо количество 600kg. Благодарение на по-добрите показатели на новия хладилен агент, много по-малкото му общо количество и на технологиите на конструкция на новите агрегати, при която пропуските на хладилен агент са сведени до 0, екологичният ефект се равнява на намаляване на приведените емисии на въглероден диоксид от почти 83 тона/годишно на база от 20г период на експлоатация.

Проектът е стартирал в края на 2017 г., продължава 2 години, стойността му е 2 251 318 лв., като безвъзмездната помощ от ОП“Иновации и конкурентоспособност“ е 1 015 659 лв. Към настоящия момент са проведени тръжни процедури за определяне на изпълнители на доставка и въвеждане в експлоатация на предвидените за закупуване на материалните активи. Вече са определени изпълнителите и са подписани споразумения за доставките.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *