Без районни съдилища в Исперих и Кубрат според реформата на съдебната карта, предстои обсъждане във Висшия съдебен съвет

Кубрат съд

След като през миналата година бяха закрити районните прокуратури в Исперих и Кубрат, тяхната съдба явно ще последват съдилищата в двата общински центъра.

Предложението за превръщането им в териториални поделения на Районен съд-Разград е част от Доклада за Модел 4 за реформа на съдебната карта. От пресцентъра на Окръжен съд-Разград съобщават, че докладът, изготвен от Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев – членове на ВСС и координатори по проект “Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата” по Оперативна програма „Добро управление“, заедно с приложенията към него е публикуван на сайта на Висшия Съдебен Съвет.

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с него и да представят писмени становища във ВСС в срок до 15 юни 2021 г., както и да изпращат въпроси по Модела за реформа на съдебната карта в срок до 10 юни, които да бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС.

Съдийската колегия на ВСС ще изслуша Доклада на заседание на 8 юни 2021 г., а в заседание на 15 юни ще продължи с обсъждането на Модела.

Докладът предвижда промяна в родовата подсъдност, като част от делата, които в момента се гледат на първа инстанция в районни съдилища, стават подсъдни на окръжните съдилища. Това намалява натовареността на част от районните съдилища.

Авторите на доклада са изготвили прогнозни данни за натовареността на всички съдилища в страната. Ето част от анализа им за Разградски съдебен окръг:

„Посочените прогнозни данни предполагат да продължи да функционира като самостоятелен орган на съдебна власт РС-гр. Разград. Районните съдилища в гр. Кубрат и гр. Исперих не следва да останат самостоятелни съдилища, тъй като в тях не се разглеждат достатъчно дела, които да осигурят в достатъчна степен заетост на поне трима съдии, което да даде възможност за специализация. Ето защо тези съдилища трябва да бъдат трансформирани в териториални отделения на РС-гр. Разград. При преглед на делата, които ще бъдат разгледани в районен съд. гр. Разград може да бъде направен извод, че в него трябва да има три постоянни наказателни състава.

В този съдебен район е налице известен дисбаланс в постъпленията по видове наказателни дела, като броя на НАХД е завишен. Ето защо в съда следва да бъде създаден и един непостоянен наказателен състав, които при необходимост преимуществено да разглежда тези дела. В РС гр. Разград при спазване на определената норма за натовареност и съобразяване на прогнозния брой граждански дела са необходими четири постоянни граждански състава. Броят на разглежданите заповедни производства надвишава тези от другите видове граждански дела, поради което налага разкриването на два непостоянни граждански състава, които при необходимост да разглеждат преимуществено заповедни производства

При това натоварване и при спазване на определената норма за натовареност на съдии, работещи в окръжен съд следва извод, че в този съд следва да работят 11 граждански и търговски и 5 наказателни съдии. При определяне на броя на съдиите, работещи в съда бе отчетена и необходимостта те да поемат (при възникнала необходимост) работата по един непостоянен наказателен и два непостоянни граждански състава, разкрити в РС-гр. Разград. При този анализ на броя съдии и натоварването им в района на ОС-Разград на ниво районен и окръжен съд следва да работят следните съдии при пълна специализация на дейността им:

 1,946 total views,  2 views today

One Reply to “Без районни съдилища в Исперих и Кубрат според реформата на съдебната карта, предстои обсъждане във Висшия съдебен съвет”

  1. Върховенство на некомпетентността и предварителна обреченост на каузата,свръх самочувствие и юридическо невежество на магистратите в Кубратския районен съд.За вредоносното прокурорче Пенчев и правното недоразумение Бр.Стоянова в РП Кубрат и да ги очисти от правния свят е малко

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *