Безработните в Разградско през декември – колкото са били и година по-рано

Разград

Регистрираните в бюрата по труда в Разградско безработни лица намаляват на годишна база – съобщават от Регионалната служба по заетостта в Русе.

Равнището на регистрирана безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) през м.декември в област Разград е 7,9% и достига стойността на показателя през същия месец за 2021г. Равнището на регистрираната безработица в страната през декември 2022г. е 4,7%.

Регистрираните  безработни от област Разград (в бюрата по труда в Разград, Исперих и Кубрат) в края на месеца  са 4103, което е с 8 лица повече от м.декември 2021г.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Самуил – 21,1% /508/ следвана от Лозница – 12,5% /493/, Кубрат – 11,6% /799/, Цар Калоян – 10,3% /271/,  Завет – 10% /350/, Исперих – 8,7% /795/и най-ниско в Разград – 3,7% /887/.

През м. декември в трите ДБТ в областта са регистрирани нови 743 безработни лица. Те са с 216 повече от предходния месец. Регистрирани са и 6 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите.

През м.декември броят на започналите работа регистрирани безработни е 190. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на търговията – 19,1%. Следват преработващата промишленост – 14,6%, хуманното зравеопазване  –  11,8%, хотелиерство и ресторантьорство – 5,1% и др.

През декември 84,2 % от започналите работа са устроени на работни  места от реалната икономика. Други 30 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места – 2 по мерки за заетост, 1 по програма за заетост и 27 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

Заявените работни места на първичния пазар на труда в област Разград през декември са 80. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в държавното управление (62,5%). Следват административните и спомагателните дейности (27,6%), образованието (16,5%), хуманното здравеопазване (15,1%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, полагащ грижи за хората, чистачи, помощен административен персонал и др.

 

 216 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *