Безработицата в Разградска област е над два пъти по-висока от средната в страната

НСИ

Над два пъти по-висока е средната безработица в Разградска област в сравнение със средната в страната. Това става ясно от информация, предоставена от Отдел “Статистически изследвания” към Териториално статистическо бюро-Север на Националния статистически институт.

През 2023 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 42.6 хиляди. Коефициентът на икономическа активност за населението в същата възрастова група е 68.3%

Общият брой на заетите лица е 39.5 хил., или 45.3% от населението на 15 и повече навършени години в областта.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 38.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група в област Разград през 2023 г. е 61.3%. Коефициентът на заетост при мъжете (15 – 64 навършени години) е 68.0%. При жените в същата възрастова група коефициентът на заетост е 54.6%. По стойност на общия коефициент на заетост (15 – 64 навършени години) за 2023 г. област Разград се нарежда на 24-то място сред областите в страната. Най-висок е този показател в област Варна – 77.0%, а най-нисък в област Враца –  57.3%.

През 2023 г. от всички заети лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград 30.5% са с висше образование, 52.0% със средно образование и 17.5% с основно и по-ниско.

При висшистите в същата възрастова група коефициентът на заетост  през 2023 г. е 85.3%, на тези със средно образование е 68.4%, а за лицата с основно и по-ниско образование – 34.1%.

Безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград през 2023 г. са 4.3 хиляди. През 2023 г. коефициентът на безработица (15 – 64 навършени години) е 10.2%, при средно за страната 4.4%.

През 2023 г. икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград са 19.8 хил., от които 7.9 хил. са мъже и 11.9 хил. жени. Коефициентът на икономическа неактивност за същата възрастова група е 31.7% – съответно 25.0% за мъжете и 38.5% за жените.

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *