Антоанета Цонева: ИМА КАК ДА СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ

Младите семейства трябва да бъдат подкрепяни адекватно. Едно от първите  решения  на редовното правителство  на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“

НАПРАВИХМЕ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ БЕЗПЛАТНИ

Това спестява на домакинствата около 800 лева годишно за всяко дете.

Разширихме възможностите, при които отпускът по майчинство може да се прехвърля на родителите на майката или бащата след 6-ия месец.

Повишихме  с  33%  данъчните облекчения  за работещите родители – до 600 лева за всяко дете и 1200 лева за дете с увреждания.

1 500 лева станаха заплатите на медицинските сестри, в . т.  ч. и тези, които се грижат за децата в детските ясли и градини.

СЕМЕЙСТВОТО И РОДИТЕЛИТЕ

ще са в центъра  на социалната политика на държавата. За работещите  семейства с деца ще се създават гъвкави схеми, които да позволяват на родителите да съчетават личния и служебен живот.

Детските  градини ще са във фокуса на грижата на държавата за децата. Субсидията за храна в общинските  детски градини ще бъде променена, за да се осигури качествено  хранене за малчуганите.

600 лева данъчен кредит за всяко  младо  семейство с дете, ще облекчи бюджета на родителите.

Национална система ще проследява ранното детско развитие в яслите и детските градини, за да се даде своевременна подкрепа от специалисти за всяко дете.

Политика на държавата ще е прилагането на индивидуален подход към децата в детските градини и училищата за обучение без зазубряне, за развитие на личните таланти  на всяко дете.

Образованието ще се фокусира върху формиране на ключови умения у децата, които да ги подготвят не за днешния, а за утрешния свят. Децата и учениците ще бъдат  насърчавани да анализират сами информация, да я оценяват критично, да оформят и представят собствени идеи,  да работят в екип и да поемат отговорност.

ПРОГРАМИ ЗА СПОРТ И ИЗКУСТВА ВЪВ ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

ще помагат на децата да развиват  личните си качества и да растат в атмосфера на  благополучие.  Цялостна  система за  превенция на агресията в училище, ще оздрави  средата за работа и  личностна изява на  нашите деца и ще намали нивата на стрес у родителите и учителите.

Национална програма за безплатни занимания по интереси със занимания в областта на науката и технологиите, предприемачеството, изкуствата и спорта ще облекчи разходите на родителите за личностното развитие на децата им.

Подкрепата за личностно развитие на децата в училище  ще се  развива, като се използват по-ефективно и трите нива на подкрепа – обща, допълнителна и специална.

Семействата, чиито деца имат специални образователни потребности ще получават допълнително ресурсно подпомагане, в училища с повече специалисти и по-добра координация с регионалните ЦСОП. Ще се осигуряват  специални програми, ресурси и учебници, съобразени с индивидуалните нужди и способности на децата.

ПОВИШАВАНЕ ЗАПЛАТИТЕ НА УЧИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ В ЯСЛИТЕ,  ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

За да гарантираме качествено обучение на децата  на България, учителските заплати ще растат изпреварващо.

125% от средната заплата за страната ще получава българските учители.

170% от минималната работна заплата ще получава помощния персонал в детските ясли, градини и училища.

Специална  програма за подпомагане на семействата с репродуктивни проблеми.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *